Author Archives for Michał

27 grudnia, 2017 2:25 pm Published by Możliwość komentowania została wyłączona

Informujemy, że od 2 stycznia 2018 r. usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Długołęka świadczona będzie przez nowy podmiot – firmę CHEMEKO – SYSTEM Sp. z o. o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Jerzmanowskiej 4 – 6.  Poniżej znajduje się nowy harmonogram odbioru odpadów wraz z danymi kontaktowymi firmy i urzędu.


Budowa linii 400 kV Czarna- Pasikurowice

7 sierpnia, 2017 12:02 pm Published by Możliwość komentowania Budowa linii 400 kV Czarna- Pasikurowice została wyłączona

Informacja na temat wycen nieruchomości położonych w pasie technologicznym budowanej linii 400kV Czarna – Pasikurowice


Odbiór kompostowników

18 lipca, 2017 10:47 am Published by Możliwość komentowania Odbiór kompostowników została wyłączona

Szanowni Mieszkańcy! Poniżej przedstawiamy terminy, w których możliwy będzie odbiór kompostowników.


LGD Dobra Widawa – Zmiana Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

16 czerwca, 2017 12:07 pm Published by Możliwość komentowania LGD Dobra Widawa – Zmiana Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji została wyłączona

Na wniosek Rady LGD Dobra Widawa, złożony za pośrednictwem biura LGD do Zarządu, został rozpoczęty proces zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru dla  Przedsięwzięć, które stanowią Zał nr 9 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR


Harmonogram – czerwiec

30 maja, 2017 9:28 am Published by Możliwość komentowania Harmonogram – czerwiec została wyłączona

Harmonogram – czerwiec


Ćwiczenia RENEGADE-SAREX

30 maja, 2017 9:24 am Published by Możliwość komentowania Ćwiczenia RENEGADE-SAREX została wyłączona

Informujemy, iż w dniach 6 – 8 czerwca 2017 r. (termin zapasowy 9 czerwca 2017) na terenie całego kraju prowadzone będą ćwiczenia RENAGADE – SAREX,  w których udział wezmą Siły Zbrojne oraz administracja publiczna. Podczas ćwiczeń może zostanie sprawdzony akustyczny podsystem ostrzegania i alarmowania mieszkańców na terenie Gminy Długołęka.


Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020

30 września, 2016 3:29 pm Published by Możliwość komentowania Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020 została wyłączona

Przedstawiamy Państwu wykonane opracowanie pn. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020, celem zapoznania się ze sporządzoną diagnozą służącą wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji na terenie Gminy Długołęka, oraz przedstawienia propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zaplanowanych do realizacji na wyznaczonych terenach zdegradowanych


Dotacyjne ABC przedsiębiorcy gminy Długołęka

28 września, 2016 3:27 pm Published by Możliwość komentowania Dotacyjne ABC przedsiębiorcy gminy Długołęka została wyłączona

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców i osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą do zapoznania się z ulotką  Dotacyjne ABC przedsiębiorcy gminy Długołęka.


Konsultacje społeczne

27 września, 2016 7:42 am Published by Możliwość komentowania Konsultacje społeczne została wyłączona

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje społeczne „Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok.