Author Archives for Paweł Krzemiński

Zarządzenie NR 221/2020 Wójta Gminy Długołęka z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Długołęka na projekty służące rozwojowi sportu na obszarze Gminy Długołęka w 2020 roku.

17 sierpnia, 2020 11:29 am Published by Możliwość komentowania Zarządzenie NR 221/2020 Wójta Gminy Długołęka z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Długołęka na projekty służące rozwojowi sportu na obszarze Gminy Długołęka w 2020 roku. została wyłączona

Zarzadzenie 221-2020 w sprawie przyznania dotacji SPORT II


„Zarządzenie NR 220/2020 Wójta Gminy Długołęka z dnia 13 sierpnia 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na finansowanie rozwoju sportu na obszarze gminy Długołęka w 2020 r.”

13 sierpnia, 2020 3:08 pm Published by Możliwość komentowania „Zarządzenie NR 220/2020 Wójta Gminy Długołęka z dnia 13 sierpnia 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na finansowanie rozwoju sportu na obszarze gminy Długołęka w 2020 r.” została wyłączona

Zarządzenie 220-2020 WGD z dnia 13.08.2020 w sprawie powołania komisji konkursowej – II sport


Interpelacja radnych: S.Azarewicza, E.Świerczyńskiej, D.Śmichury, K.Karczewskiego, A.Szydełko, P.Poroszewskiego i A.Romek z dnia 24.07.2020 r. w sprawie oceny stanu inwestycji jakie zostały zrealizowane we wszystkich miejscowościach w gminie w latach 2014-2018, oraz o przedstawienie takiego samego zestawienia odnośnie obecnej kadencji, wraz z przedstawieniem wpływów z podatków od mieszkańców za lata 2017, 2018, 2019 z jednoczesnym podaniem liczby osób zameldowanych w tych miejscowościach.

11 sierpnia, 2020 9:35 am Published by Możliwość komentowania Interpelacja radnych: S.Azarewicza, E.Świerczyńskiej, D.Śmichury, K.Karczewskiego, A.Szydełko, P.Poroszewskiego i A.Romek z dnia 24.07.2020 r. w sprawie oceny stanu inwestycji jakie zostały zrealizowane we wszystkich miejscowościach w gminie w latach 2014-2018, oraz o przedstawienie takiego samego zestawienia odnośnie obecnej kadencji, wraz z przedstawieniem wpływów z podatków od mieszkańców za lata 2017, 2018, 2019 z jednoczesnym podaniem liczby osób zameldowanych w tych miejscowościach. została wyłączona

Grupowa interpelacja radnych z dnia 24.07.2020 r. Odpowiedź na interpelację radnych


Zarządzenie Nr 216/2020 Wójta Gminy Długołęka z dnia 6 sierpnia 2020 r.

7 sierpnia, 2020 8:00 am Published by Możliwość komentowania Zarządzenie Nr 216/2020 Wójta Gminy Długołęka z dnia 6 sierpnia 2020 r. została wyłączona

Zarządzenie Nr 216/2020 Wójta Gminy Długołęka z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w roku 2020 profilaktycznego programu zdrowotnego pn. „Szczepienia ochronne przeciwko grypie. Poprawa stanu odporności mieszkańców Gminy Długołęka w 2020 roku”.


Badanie ankietowe "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Długołęka na lata 2021-2027"

Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym

4 sierpnia, 2020 8:31 am Published by Możliwość komentowania Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym została wyłączona

Strategia rozwoju gminy to najważniejszy dokument programowy, w oparciu o który samorząd realizuje obowiązek prowadzenia polityki rozwoju lokalnego. W obliczu nowej perspektywy budżetowania środków unijnych, która generuje zmiany w możliwościach finansowania działań rozwojowych, a także faktu, że raz sformułowane strategie należy systematycznie dostosowywać do stale zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych, zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym związanym z trwającymi obecnie pracami nad opracowaniem Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Długołęka na lata 2021-2027. Badanie ankietowe przeprowadzane będzie na terenie gminy Długołęka w okresie do 14 sierpnia 2020r., na potrzeby którego przygotowano 3 rodzaje ankiet: dla mieszkańców Gminy Długołęka, dla przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub...