Author Archives for adhd

Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Długołęka z dnia 18 stycznia 2012r.

18 stycznia, 2012 6:08 pm Published by Możliwość komentowania Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Długołęka z dnia 18 stycznia 2012r. została wyłączona

Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Długołęka z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, społecznej mieszkańców Gminy, turystyki i krajoznawstwa w 2012 roku.


Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Długołęka z dnia 30 stycznia 2012 r.

31 grudnia, 2011 11:35 pm Published by Możliwość komentowania Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Długołęka z dnia 30 stycznia 2012 r. została wyłączona

Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Długołęka z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej do oceny złożonych ofert w konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, promo...


Uchwała Nr XXXVIII/435/10 Rady Gminy Długołęka z dnia 29 września 2010r.

1 grudnia, 2011 11:41 pm Published by Możliwość komentowania Uchwała Nr XXXVIII/435/10 Rady Gminy Długołęka z dnia 29 września 2010r. została wyłączona

Uchwała Nr XXXVIII/435/10 Rady Gminy Długołęka z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowe...


Uchwała Nr XXXIX/450/10 Rady Gminy Długołęka z dnia 5 listopada 2010r.

1 grudnia, 2011 11:40 pm Published by Możliwość komentowania Uchwała Nr XXXIX/450/10 Rady Gminy Długołęka z dnia 5 listopada 2010r. została wyłączona

Uchwała Nr XXXIX/450/10 Rady Gminy Długołęka z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Długołęka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na...


Uchwała Nr XI/191/2011 Rady Gminy Długołęka z dnia 4 listopada 2011r.

1 grudnia, 2011 11:38 pm Published by Możliwość komentowania Uchwała Nr XI/191/2011 Rady Gminy Długołęka z dnia 4 listopada 2011r. została wyłączona

Uchwała Nr XI/191/2011 Rady Gminy Długołęka z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Długołęka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 20...