Author Archives for Agnieszka Boruta

Bezpłatnie zbadaj swoje kości

23 kwietnia, 2021 2:46 pm Published by Możliwość komentowania Bezpłatnie zbadaj swoje kości została wyłączona

Osteobus, czyli mobilny gabinet medyczny, pojawi się 27 kwietnia w Długołęce przy ul. Asnyka 8. W gabinecie wykwalifikowany personel medyczny przeprowadzi badanie gęstości kości.


Liceum blisko ciebie

23 kwietnia, 2021 8:55 am Published by Możliwość komentowania Liceum blisko ciebie została wyłączona

Dyrekcja i grono pedagogiczne zapraszają absolwentów szkół podstawowych w gminie Długołęka oraz uczniów z okolic Wrocławia do Liceum Ogólnokształcącego im. Olimpijczyków Polskich w Długołęce.


Zarządzenie nr 107/2021 Wójta Gminy Długołęka z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki w 2021 r.

21 kwietnia, 2021 4:12 pm Published by Możliwość komentowania Zarządzenie nr 107/2021 Wójta Gminy Długołęka z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki w 2021 r. została wyłączona

Zarządzenie nr 107/2021 Wójta Gminy Długołęka z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki w 2021 r.


Zarządzenie nr 106/2021 Wójta Gminy Długołęka z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na wsparcie zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w 2021 r.

21 kwietnia, 2021 4:11 pm Published by Możliwość komentowania Zarządzenie nr 106/2021 Wójta Gminy Długołęka z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na wsparcie zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w 2021 r. została wyłączona

Zarządzenie nr 106/2021 Wójta Gminy Długołęka z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na wsparcie zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w 2021 r.


Zarządzenie nr 105/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Długołęka w 2021 r.

21 kwietnia, 2021 4:09 pm Published by Możliwość komentowania Zarządzenie nr 105/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Długołęka w 2021 r. została wyłączona

Zarządzenie nr 105/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Długołęka w 2021 r.


Zwolnienie z podatku od nieruchomości – przypomnienie o terminie

20 kwietnia, 2021 2:27 pm Published by Możliwość komentowania Zwolnienie z podatku od nieruchomości – przypomnienie o terminie została wyłączona

Przypominamy, że na wniosek Wójta, Rada Gminy Długołęka podczas sesji, która odbyła się 25 marca 2021 roku, podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia za część roku 2021 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.


Konkurs „Biało-czerwone symbole”

20 kwietnia, 2021 1:23 pm Published by Możliwość komentowania Konkurs „Biało-czerwone symbole” została wyłączona

Zapraszamy sołectwa z gminy Długołęka do udziału w konkursie „Biało-czerwone symbole”. Do wygrania są atrakcyjne nagrody.


Informacja dla przedsiębiorców

19 kwietnia, 2021 12:25 pm Published by Możliwość komentowania Informacja dla przedsiębiorców została wyłączona

Na wniosek wójta Wojciecha Błońskiego, Rada Gminy Długołęka podjęła  w dniu 25 marca 2021 r. uchwałę Nr XXIX/340/21 w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty wniesionej przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Długołęka za rok 2021.