Author Archives for Krzysztof

Zapytanie radnego Krzysztofa Karczewskiego w sprawie podjęcia czynności urzędowych na skutek zgłoszenia w dniu 27 kwietnia 2020 roku fatalnego stanu związanego z zanieczyszczeniem i gromadzeniem odpadów w rowach przydrożnych i na działkach w miejscowościach Ramiszów, Pasikurowice

22 maja, 2020 1:37 pm Published by Możliwość komentowania Zapytanie radnego Krzysztofa Karczewskiego w sprawie podjęcia czynności urzędowych na skutek zgłoszenia w dniu 27 kwietnia 2020 roku fatalnego stanu związanego z zanieczyszczeniem i gromadzeniem odpadów w rowach przydrożnych i na działkach w miejscowościach Ramiszów, Pasikurowice została wyłączona

Zapytanie radnego Krzysztofa Karczewskiego w sprawie podjęcia czynności urzędowych na skutek zgłoszenia w dniu 27 kwietnia 2020 roku fatalnego stanu związanego z zanieczyszczeniem i gromadzeniem odpadów w rowach przydrożnych i na działkach w miejscowościach Ramiszów, Pasikurowice


Interpelacja radnej Anny Romek dotycząca rozpoczęcia procedur wyłonienia wykonawcy i rozpoczęcia budowy drogi na ulicy Opalowej w Kamieniu przy wykorzystaniu wolnych środków w budżecie, w trakcie trwającego pozwolenia na budowę

8 maja, 2020 3:34 pm Published by Możliwość komentowania Interpelacja radnej Anny Romek dotycząca rozpoczęcia procedur wyłonienia wykonawcy i rozpoczęcia budowy drogi na ulicy Opalowej w Kamieniu przy wykorzystaniu wolnych środków w budżecie, w trakcie trwającego pozwolenia na budowę została wyłączona

Interpelacja radnej Anny Romek dotycząca rozpoczęcia procedur wyłonienia wykonawcy i rozpoczęcia budowy drogi na ulicy Opalowej w Kamieniu przy wykorzystaniu wolnych środków w budżecie, w trakcie trwającego pozwolenia na budowę Odpowiedź na interpelację radnej Anny Romek  


Nagranie z XX Sesji Rady Gminy Długołęka z dnia 30 kwietnia 2020 roku

5 maja, 2020 12:42 pm Published by Możliwość komentowania Nagranie z XX Sesji Rady Gminy Długołęka z dnia 30 kwietnia 2020 roku została wyłączona

Nagranie z XX Sesji Rady Gminy Długołęka z dnia 30 kwietnia 2020 roku http://media.gmina.dlugoleka.pl/sesje/20sesja-cz-1.mp4 http://media.gmina.dlugoleka.pl/sesje/20sesja-cz-2.mp4 http://media.gmina.dlugoleka.pl/sesje/20sesja-cz-3.mp4


Interpelacja radnego Arkadiusza Szydełko dotycząca przeprowadzenia testów diagnostycznych związanych z zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 u mieszkańców Gminy Długołęka, którzy są objęci nadzorem epidemiologicznym bądź kwarantanną

23 kwietnia, 2020 11:44 am Published by Możliwość komentowania Interpelacja radnego Arkadiusza Szydełko dotycząca przeprowadzenia testów diagnostycznych związanych z zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 u mieszkańców Gminy Długołęka, którzy są objęci nadzorem epidemiologicznym bądź kwarantanną została wyłączona

Interpelacja radnego Arkadiusza Szydełko dotycząca przeprowadzenia testów diagnostycznych związanych z zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 u mieszkańców Gminy Długołęka, którzy są objęci nadzorem epidemiologicznym bądź kwarantanną Odpowiedź na interpelację radnego Arkadiusza Szydełko dotyczącą przeprowadzenia testów diagnostycznych związanych z zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 u mieszkańców Gminy Długołęka, którzy są objęci nadzorem epidemiologicznym lub kwarantanną


Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Długołęka z dnia 7 kwietnia 2020 r.

7 kwietnia, 2020 3:58 pm Published by Możliwość komentowania Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Długołęka z dnia 7 kwietnia 2020 r. została wyłączona

Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Długołęka z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w roku 2020 profilaktycznego programu zdrowotnego pn. „Program Profilaktyki Zdrowotnej w kierunku eliminacji zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla Gminy Długołęka”.