Author Archives for Krzysztof

Zarządzenie nr 67/2020 Wójta Gminy Długołęka z dnia 4 marca 2020 r.

6 marca, 2020 8:26 am Published by Możliwość komentowania Zarządzenie nr 67/2020 Wójta Gminy Długołęka z dnia 4 marca 2020 r. została wyłączona

Zarządzenie nr 67/2020 Wójta Gminy Długołęka z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki w 2020 roku.


Zarządzenie nr 66/2020 Wójta Gminy Długołęka z dnia 4 marca 2020 r.

6 marca, 2020 7:46 am Published by Możliwość komentowania Zarządzenie nr 66/2020 Wójta Gminy Długołęka z dnia 4 marca 2020 r. została wyłączona

Zarządzenie nr 66/2020 Wójta Gminy Długołęka z dnia 4 marca 2020 r.w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 roku.


Zarządzenie nr 63/2020 Wójta Gminy Długołęka z dnia 2 marca 2020 r.

5 marca, 2020 2:42 pm Published by Możliwość komentowania Zarządzenie nr 63/2020 Wójta Gminy Długołęka z dnia 2 marca 2020 r. została wyłączona

Zarządzenie nr 63/2020 Wójta Gminy Długołęka z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki w 2020 r.


Zarządzenie nr 62/2020 Wójta Gminy Długołęka z dnia 2 marca 2020

5 marca, 2020 2:41 pm Published by Możliwość komentowania Zarządzenie nr 62/2020 Wójta Gminy Długołęka z dnia 2 marca 2020 została wyłączona

Zarządzenie nr 62/2020 Wójta Gminy Długołęka z dnia 2 marca 2020 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 roku.


Mammografia

13 lutego, 2020 3:22 pm Published by Możliwość komentowania Mammografia została wyłączona

Informuję, że w dniu 17 lutego 2020 r. w godz. od 9.00 do 17.00 w mammobusie przy Urzędzie Gminy odbędą się bezpłatne badania mammograficzne. Telefon do rejestracji podany jest na plakacie.


Interpelacja radnego Przemysława Poroszewskiego dotycząca niewłaściwego wykonania prac budowlanych w OSP Łozina

12 lutego, 2020 3:11 pm Published by Możliwość komentowania Interpelacja radnego Przemysława Poroszewskiego dotycząca niewłaściwego wykonania prac budowlanych w OSP Łozina została wyłączona

Interpelacja radnego Przemysława Poroszewskiego dotycząca niewłaściwego wykonania prac budowlanych w OSP Łozina Odpowiedź na interpelację radnego Przemysława Poroszewskiego dotyczącą niewłaściwego wykonania prac budowlanych w OSP Łozina


Interpelacja radnego Przemysława Poroszewskiego dotycząca zaniedbań w utrzymaniu OSP w Borowej

12 lutego, 2020 3:09 pm Published by Możliwość komentowania Interpelacja radnego Przemysława Poroszewskiego dotycząca zaniedbań w utrzymaniu OSP w Borowej została wyłączona

Interpelacja radnego Przemysława Poroszewskiego dotycząca zaniedbań w utrzymaniu OSP w Borowej Odpowiedź na interpelację radnego Przemysława Poroszewskiego dotyczącą zaniedbań w utrzymaniu OSP w Borowej


Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza…

11 lutego, 2020 2:05 pm Published by Możliwość komentowania Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza… została wyłączona

W związku z realizacją projektu pn. Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza ..” informujemy osoby zainteresowane ubieganiem się o grant w ramach w/w projektu o możliwości zarejestrować się w systemie Rejestracji można dokonać na stronie www.eko-cieplo.com . Po zarejestrowaniu (http://eko-cieplo.com/panel-grantobiorcy/) i zalogowaniu się, zostaną udostępnione informacje na temat audytorów przypisanych do poszczególnych gmin, wraz z danymi kontaktowymi. Następnie