Categories for Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Przemoc w rodzinie

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa.

8 maja, 2020

Uchwała Nr XXVIII/432/13 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Długołęka na rok 2014

12 czerwca, 2014

Projekt „RODZINA BEZ PRZEMOCY – TWORZENIE SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DŁUGOŁĘKA” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w ramach projektu „Rodzina bez przemocy – tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Długoł...

27 grudnia, 2012