Categories for Dotacje na wymianę pieców węglowych

W dniu 20 października 2017 r., ruszył nabór wniosków na przyznanie dotacji na przedsięwzięcie służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie. Stosowne wnioski można pobrać ze strony internetowej (Wniosek) lub bezpośrednio w Biurze podawczym Urzędu Gminy Długołęka ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków.

20 października, 2017