Categories for Postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W związku z pojawiającymi się informacjami kwestionującymi rzetelność sporządzonej na potrzeby postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

3 grudnia, 2020