Categories for Rada Gminy

Imienne wykazy głosowań radnych z XXIX Sesji Rady Gminy Długołęka z 25 marca 2021 r. godz. 9:00.

25 marca, 2021

Zapytanie radnej Anny Romek z dnia 09.03.2021r. dot. powołanych zespołów w UG Długołęka od października 2018 roku do dnia odpowiedzi, z wyłączeniem zespołów powoływanych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargów.

23 marca, 2021

Zapytanie radnej Anny Romek z dnia 10.03.2021 r. dot. obecności radnych na komisjach i sesjach w grudniu 2020 r. i styczniu 2021 r. na terenie Urzędu Gminy.

23 marca, 2021

Interpelacja radnego Przemysława Poroszewskiego z dnia 08.03.2021 r. dot. prowadzenia komisji oraz sesji Rady Gminy Długołęka.

23 marca, 2021

Interpelacja radnego Przemysława Poroszewskiego z dnia 08.03.2021 r. dot. słabego oświetlenia istniejących przejść dla pieszych.

23 marca, 2021

Zapytanie radnej Anny Romek z dnia 01.03.2021 r. o udzielenie informacji jakie działania podjął Urząd Gminy Długołęka w sprawie podtopień we wsi Kątna.

10 marca, 2021

Interpelacja radnej Anny Romek z dnia 25.02.2021 r. o przedstawienie informacji na temat wszelkich dotychczasowych kroków jakie podjęła gmina w celu objęcia ochroną drzewostanu – doprecyzowanie informacji.

10 marca, 2021

Interpelacja radnego Przemysława Poroszewskiego z dnia 12.02.2021 r. dot. wiat przystankowych na terenie Gminy Długołęka.

24 lutego, 2021

Imienne wykazy głosowań radnych z XXVIII Sesji Rady Gminy Długołęka z dnia 18 lutego 2021 r.

18 lutego, 2021

Zapytanie radnej Anny Romek z dnia 03.02.2021 r. o udzielenie informacji dot. strony www.dlugoleka.esesja.pl.

17 lutego, 2021