Categories for Rada Gminy

Zapytanie radnej Anny Romek z dnia 01.02.2021 r. dot. rewitalizacji alei drzew owocowych w miejscowości Kątna.

16 lutego, 2021

Zapytanie radnej Anny Romek z dnia 01.02.2021 r. dot. wycinki drzew przy budowie drogi 201 Kątna.

16 lutego, 2021

Zapytanie radnej Anny Romek z dnia 01.02.2021 r.o udzielenie informacji jakie działania podjął Urząd Gminy Długołęka w sprawie podtopień we wsi Kątna.

16 lutego, 2021

Zapytanie radnej Anny Romek z dnia 01.02.2021 r. o udzielenie informacji na kogo wniosek została zmieniona powierzchnia dz.nr 59/1 we wsi Kątna.

16 lutego, 2021

Nagranie z XXVII Sesji Rady Gminy Długołęka z dnia 21 stycznia 2021 r.

12 lutego, 2021

Nagranie z XXVI Sesji Rady Gminy Długołęka z dnia 28 grudnia 2020 r.

12 lutego, 2021

Zapytanie radnej Anny Romek z dnia 26.01.2021 r. dot. udzielonej pomocy ośrodkom zdrowia.

9 lutego, 2021

Zapytanie radnej Anny Romek z dnia 26.01.2021 r. dot. podania informacji dotyczących wielkości poszczególnych obszarów zgodnie z zapisami MPZP dla Bykowa.

9 lutego, 2021

Zapytanie radnej Anny Romek z dnia 26.01.2021 r. dot. błędu systemu podczas głosowania.

9 lutego, 2021

Interpelacja radnej Anny Romek z dnia 26.01.2021 r. dot. terminów opłat za śmieci.

9 lutego, 2021