Categories for Rada Gminy

Zapytanie radnej Anny Romek z dnia 25.01.2021 r. o podanie informacji w jakim czasie od sesji rady gminy urząd zobowiązany jest do publikacji nagrania.

8 lutego, 2021

Zapytanie radnej Anny Romek z dnia 22.01.2021 r. dot. realizacji budżetu za 2020 rok.

8 lutego, 2021

Interpelacja radnej Anny Romek z dnia 22.01.2021 r. dot. zakupienia modułu do zamieszczania interpelacji przez radnych za pomocą programu e-Sesja.

8 lutego, 2021

Zapytanie radnej Anny Romek z dnia 22.01.2021 r. dot. podania, którzy Radni Gminy Długołęka uczestniczyli w posiedzeniach komisji oraz sesji w grudniu 2020 roku i styczniu 2021 roku.

8 lutego, 2021

Interpelacja radnej Anny Romek z dnia 20.01.2021 r. dot. przedstawienia informacji na temat wszelkich dotychczasowych kroków jakie podjęła Gmina w celu objęcia ochroną drzewostanu.

3 lutego, 2021

Interpelacja radnego Przemysława Poroszewskiego z dnia 18.01.2021 r. dot. niewłaściwie wykonanych prac remontowych w OSP Łozina.

3 lutego, 2021

Interpelacja radnego Przemysława Poroszewskiego z dnia 18.01.2021 r. dot. OSP w Borowej.

3 lutego, 2021

Interpelacja radnego Przemysława Poroszewskiego z dnia 18.01.2021 r. dot. środków trwałych Gminy Długołęka.

3 lutego, 2021

Nagranie z XXV Sesji Rady Gminy Długołęka z dnia 19 listopada 2020r.

21 grudnia, 2020

Zapytanie radnej Anny Romek z dnia 26.10.2020 r. o doprecyzowanie odpowiedzi otrzymanej na zapytanie z dnia 12 czerwca 2020 r. oraz z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie planów nabycia do zasobu gminnego nieruchomości

24 listopada, 2020