Categories for Współpraca z organizacjami pozarządowymi-Wzory formularzy

Udostępniamy link pod, którym znajdują się wzory formularzy dotyczące pożytku publicznego. https://pozytek.gov.pl/nowe-wzory-ofert-umow-i-sprawozdan/

30 stycznia, 2020

Oferta realizacji zadania publicznego (pożytek publiczny)

16 lipca, 2019

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (pożytek publiczny)

22 czerwca, 2017

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (pożytek publiczny) Sprawozdanie

26 stycznia, 2017

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (pożytek publiczny) Oferta

26 stycznia, 2017

Oferta realizacji zadania publicznego (pożytek publiczny)

26 stycznia, 2017

Sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji i wykonania zadania.

28 lipca, 2015

Wzór wniosku o przyznanie dotacji z budżetu Gminy Długołęka na finansowanie sportu.

28 lipca, 2015