utrzymanie czystości

Prosimy pamiętać o zasadach dotyczących bezpiecznego gromadzenia odpadów komunalnych i właściwego utrzymania pojemników na odpady.

Przypominamy także o obowiązku bezpiecznego pozbywania się ścieków z własnych posesji.

Więcej informacji w rozwinięciu.

Ważne informacje dot. odpadów i ścieków

Dodano: 20 kwietnia, 2020

Komentarze

Komentowanie wyłączone.