Ogłoszenie o stypendiach sportowych

Do 15 października 2020 r. w Urzędzie Gminy Długołęka można składać wnioski o stypendia sportowe za osiągnięcia uzyskane od 1 października 2019 r. do 15 października 2020 r. Stypendium to będzie wypłacane kwartalnie w roku 2020.

Stypendium sportowe może być przyznane mieszkańcowi gminy Długołęka, który na dzień złożenia wniosku kontynuuje naukę i nie ma więcej niż 25 lat, a wysokie wyniki sportowe uzyskał w następujących dyscyplinach: badminton, gimnastyka, golf, hokej na trawie, hokej podwodny, jeździectwo, kajakarstwo, kolarstwo, koszykówka, lekkoatletyka, łucznictwo, orientacja sportowa, piła nożna, piła ręczna, piłka siatkowa, pływanie, sporty motorowe, sporty walki, squash, strzelectwo, szachy, taniec, tenis stołowy, tenis ziemny, unihokej, wioślarstwo oraz żeglarstwo.

Za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w sportach indywidualnych uznaje się:

1) I-VI miejsce na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Światowych Igrzyskach Sportowych The World Games;

2) I-VI miejsce na Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy, Uniwersjadach;

3) I-VI miejsce na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Grand Prix Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży;

4) I-III miejsce na zawodach makroregionalnych;

5) I-III miejsce na mistrzostwach województwa;

6) powołanie do pierwszej kadry narodowej.

Za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w sportach drużynowych  uznaje się:

1) I-VI miejsce na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Światowych Igrzyskach Sportowych The World Games;

2) I-VI miejsce na Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy, Uniwersjadach;

3) I-III miejsce na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Grand Prix Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży;

4) I-III miejsce  na zawodach makroregionalnych;

5) I-III miejsce na mistrzostwach województwa;

6) powołanie do pierwszej kadry narodowej.

Organizatorem zawodów sportowych mogą być: Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski, Komitet Organizacyjny Światowych Igrzysk Sportowych The World Games, Europejskie Związki Sportowe, Polskie Związki Sportowe wymienione w wykazie polskich związków sportowych zawartym w aktualnym komunikacie Ministerstwa Sportu i Turystyki (https://www.gov.pl/web/sport/polskie-zwiazki-sportowe) oraz podmioty działające z ich upoważnienia.

Do wniosku o przyznanie stypendium sportowego należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające osiągnięte wyniki we współzawodnictwie sportowym, wystawione przez podmioty określone w 4 ust. 3 i 4 uchwały nr XXV/305/17 Rady Gminy Długołęka z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 1066 ze zm.),
 • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające fakt pobierania nauki,
 • dokument potwierdzający przynależność zawodnika do klubu sportowego (w przypadku przynależności klubowej zawodnika),
 • podpisaną klauzula RODO.

Dokumenty do pobrania:

 1. Uchwała Nr XXV/305/17 Rady Gminy Długołęka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

  Załącznik 1 – Uchawała-XXV-305-17

  (wersja online: https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=6936)

 2. Uchwała Nr XXVI/314/17 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/17 Rady Gminy Długołęka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

  Załącznik 2 – Uchwała-XXVI-314-17

  (wersja online: https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=7092)

 1. Uchwała nr XXI/227/20 Rady Gminy Długołęka z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/17 Rady Gminy Długołęka z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.

  Załącznik 3 – Uchwała – XXII-227-20

  (wersja online: https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=10860)

 1. Wniosek o styp. + klauzla rod. (format PDF)

  Załącznik 4 – Wniosek + klauzula (PDF)

 1. Wniosek o styp. + klauzula rod. (format DOC)

  Załącznik 5 – Wniosek + klauzula (DOC)

Dodano: 17 lipca, 2020

Komentarze

Komentowanie wyłączone.