Aktualnie przebywasz na archiwalnej stronie gminy Długołęka. Zapraszamy do odwiedzenia nowej witryny na www.gmina.dlugoleka.pl
Polub nas na Facebooku:
Dziś jest

Kalendarz

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz swój adres e-mail:

Sonda

Z jakiego środka przekazu korzystasz najchętniej, szukając informacji z gminy Długołęka?

 • ze strony internetowej (54%, 526 Votes)
 • z Facebooka (25%, 244 Votes)
 • z "Gazety Gminy Długołęka" (10%, 102 Votes)
 • z BIP-u (8%, 82 Votes)
 • z samorządowego informatora SMS (3%, 25 Votes)

Total Voters: 805

Loading ... Loading ...

Komisje Rady Gminy

Komisje Rady Gminy zaliczane są do jej wewnętrznych organów. Rada Gminy w drodze uchwały powołuje komisje stałe i doraźne, przeznaczone do wykonania określonych zadań. Ponadto Rada ustala też liczbę członków i składy komisji. Przewodniczący komisji wybierani i odwoływani są w drodze uchwały przez Radę Gminy. Oprócz tego w skład każdej komisji wchodzą zastępca przewodniczącego oraz jej członkowie.

Na podstawie § 33 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/400/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Długołęka (ze zm.) Rada powołuje następujące komisje stałe:

 1. Komisja rewizyjna,   
  1a. Komisja skarg, wniosków i petycji,
 2. Komisja budżetowa,
 3. Komisja rolna,
 4. Komisja rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i komunikacji,
 5. Komisja oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej,
 6. Komisja kultury, sportu, młodzieży i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

 1. KOMISJA REWIZYJNA

Komisja rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Komisja rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy ponadto wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

Skład komisji rewizyjnej:

 1. Agata Kaczmarek – Przewodnicząca Komisji
 2. Dariusz Podyma,
 3. Elżbieta Świerczyńska,
 4. Jolanta Wołowiec,
 5. Stanisław Azarewicz,
 6. Agnieszka Kaniewska.

1a. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Komisja skarg, wniosków i petycji jest zobowiązana do wszechstronnego wyjaśnienia spraw podnoszonych w skardze, wniosku czy petycji, przygotowania projektu odpowiedzi oraz przedłożenia propozycji, co do podjęcia ewentualnych działań naprawczych. Komisja rozpatruje skargi, wnioski i petycje we własnym zakresie w oparciu o dokumentację dostarczoną przez wójta oraz inne udokumentowane okoliczności sprawy.

Skład komisji skarg, wniosków i petycji:

 1. Hanna Olichwer – Przewodnicząca
 2. Agnieszka Kaczor-Tykierko – Zastępca Przewodniczącej Komisji,
 3. Przemysław Poroszewski,
 4. Dariusz Śmichura,
 5. Michał Zapiór,
 6. Agnieszka Kaniewska.
 1. KOMISJA BUDŻETOWA

Do zakresu działania komisji budżetowej należy w szczególności: opiniowanie projektu budżetu; ocena realizacji i wykonania budżetu; ocena gospodarki finansowej jednostek budżetowych korzystających ze środków budżetu Gminy pod kątem pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych; opiniowanie projektów uchwał rodzących skutek finansowy dla budżetu Gminy w tym opiniowanie projektów uchwał określających stawki opłat i podatków lokalnych.

Skład komisji budżetowej:

 1. Agnieszka Kaczor-Tykierko – Przewodnicząca
 2. Michał Zapiór,
 3. Józef Wantrych,
 4. Agata Kaczmarek – Zastępca Przewodniczącej Komisji,
 5. Stanisław Azarewicz,
 6. Sylwia Żurkiewicz,
 7. Przemysław Poroszewski,
 8. Elżbieta Świerczyńska,
 9. Marta Wantrych.
 1. KOMISJA ROLNA

Do zakresu działania komisji rolnej należy w szczególności: sprawy związane problematyką rolnictwa, leśnictwa, melioracji; opiniowanie projektów uchwał w zakresie rolnictwa, leśnictwa, melioracji; opiniowanie projektu budżetu w zakresie działania komisji; ocena realizacji i wykonania budżetu w zakresie działania komisji.

Skład komisji rolnej:

 1. Elżbieta Świerczyńska – Przewodnicząca
 2. Józef Wantrych,
 3. Maria Pater-Dytko,
 4. Tomasz Maliga – Zastępca Przewodniczącej Komisji,
 5. Dariusz Śmichura.
 1. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA I KOMUNIKACJI

Do zakresu działania komisji rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i komunikacji, należy w szczególności: sprawy zagospodarowania przestrzennego i nieruchomości gminnych; gospodarowanie mieniem gminnym; opiniowanie projektów uchwał w zakresie zagospodarowania przestrzennego, gospodarowania mieniem gminnym, ochrony środowiska, transportu, gospodarki wodno- ściekowej, nazewnictwa ulic, placów, parków, oraz ochrony zabytków; opiniowanie projektu budżetu w zakresie działania komisji; ocena realizacji i wykonania budżetu w zakresie działania komisji; sprawy ochrony środowiska i transportu.

Skład komisji rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i komunikacji:

 1. Michał Zapiór – Przewodniczący
 2. Dariusz Podyma,
 3. Hanna Olichwer – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
 4. Agata Kaczmarek,
 5. Anna Romek,
 6. Marta Wantrych,
 7. Krzysztof Karczewski,
 8. Przemysław Poroszewski,
 9. Jolanta Wołowiec,
 10. Sylwia Żurkiewicz,
 11. Arkadiusz Szydełko.
 1. KOMISJA OŚWIATY, OCHRONY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Do zakresu działania komisji oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej należą w szczególności: sprawy oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, opiniowanie projektów uchwał w zakresie oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, opiniowanie projektu budżetu w zakresie działania komisji, ocena realizacji i wykonania budżetu w zakresie działania komisji.

Skład komisji oświaty ochrony zdrowia i opieki społecznej:

 1. Dariusz Podyma – Przewodniczący
 2. Maria Szymerowska – Zastępca Przewodniczącej Komisji,
 3. Maria Pater-Dytko,
 4. Agnieszka Kaniewska,
 5. Dariusz Wojtasik,
 6. Stanisław Azarewicz,
 7. Marta Wantrych.
 1. KOMISJA KULTURY, SPORTU, MŁODZIEŻY I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Do zakresu działania komisji kultury, sportu, młodzieży i współpracy z organizacjami pozarządowymi należy w szczególności: sprawy kultury, sportu, promocji Gminy, współpracy z zagranicą, młodzieży i współpracy z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał w zakresie kultury, sportu, promocji Gminy i współpracy z zagranicą, młodzieży i współpracy z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektu budżetu w zakresie działania komisji, ocena realizacji i wykonania budżetu w zakresie działania komisji.”

Skład komisji kultury, sportu, młodzieży i współpracy z organizacjami pozarządowymi:

 1. Hanna Olichwer – Przewodnicząca
 2. Józef Wantrych,
 3. Michał Zapiór – Zastępca Przewodniczącej Komisji,
 4. Dariusz Wojtasik,
 5. Arkadiusz Szydełko,
 6. Krzysztof Karczewski.”

 

Aktualnie przebywasz na archiwalnej stronie gminy Długołęka. Zapraszamy do odwiedzenia nowej witryny na www.gmina.dlugoleka.pl

Urząd Gminy Długołęka

Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków
tel. 71 323 02 03
fax. 71 323 02 04
Do góry
© Wszelkie prawa zastrzeżone