RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20126 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Państwa dane osobowe, które przetwarzamy, są bezpieczne i przetwarzane są zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisach RODO

Dane administratora danych osobowych:
Wójt Gminy Długołęka
ul. Robotnicza 12
55-095 Długołęka
tel. 71 32 30 203

Inspektor danych osobowych:
Kancelaria Prawna Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o.
z siedzibą w Gnieźnie, ul. Platanowa 15,
tel. 61 424 40 33
iod@gmina.dlugoleka.pl

Cel przetwarzania danych :
Państwa dane przetwarzane są tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, w ramach obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów prawa, jakie ciążą na Urzędzie Gminy Długołęka, jako jednostce samorządu terytorialnego i w zakresie minimalnym dla zrealizowania celu ich przetwarzania.

Dodano: 25 maja, 2018

Komentarze

Komentowanie wyłączone.