300 tys. dla mikroprzedsiębiorstw

Ogłoszono nabór na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Wnioski należy składać do 26 kwietnia. O pomoc mogą ubiegać się osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają otworzyć lub rozwijać mikroprzedsiębiorstwo na obszarach wiejskich – zatrudniające do 10. osób, którego obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.

W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy, przedsiębiorcy mogą otrzymać z ARiMR do 300 tys. złotych. Tworząc jedno nowe miejsce pracy – do 100 tys. zł, dwa miejsca – do 200 tys. zł, trzy i więcej – do 300 tys. zł wsparcia. 
Agencja dofinansuje do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na inwestycje związane ze stworzeniem nowych miejsc pracy. Wnioski można składać osobiście, albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma punktów przyznanych wg następujących kryteriów: bezrobocie w powiecie, podstawowy dochód podatkowy gminy, liczba planowanych nowych miejsc pracy. Na najwięcej punktów mogą liczyć wnioskodawcy, planujący utworzenie co najmniej trzech miejsc pracy w powiecie o dużym bezrobociu i gminie o małych dochodach podatkowych.

Jarosław Dudek

Dodano: 28 marca, 2013

Komentarze

Komentowanie wyłączone.