nabór wniosków LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny naboru:

Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.)

Termin składania wniosków:

od 30 maja do 13 czerwca 2018 r. od 9:00 do 15:00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj.: 13 czerwca 2018 r. do godz. 12:00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.dobrawidawa.pl

http://www.dobrawidawa.pl/dla-beneficjenta/infrastruktura-turystyczna-rekreacyjna/719-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-6-2018

http://www.dobrawidawa.pl/dla-beneficjenta/infrastruktura-turystyczna-rekreacyjna/727-informacje-dodatkowe-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-6-2018

Dodano: 6 czerwca, 2018

Komentarze

Komentowanie wyłączone.