Absolutorium dla wójta

Na wczorajszej sesji radni większością głosów udzielili pani wójt absolutorium za wykonanie budżetu w 2013 roku. Wydatkowanie pieniędzy pozytywnie zaopiniowała również Regionalna Izba Obrachunkowa. 

Za udzieleniem absolutorium zagłosowało 13 radnych. Przeciwko był opozycyjny klub „Aktywni”, który negatywnie ocenił m.in. niewygasające wydatki z upływem roku budżetowego 2013 na poziomie 2 mln zł. Przypomnijmy, że kwota, o której wspomniał klub była przeznaczona na budowę drogi przemysłu ciężkiego Kamień-Byków. Niestety wykonawca, który wygrał przetarg wpadł w poważne problemy finansowe, aż w końcu ogłosił upadłość. – Trudno obarczać wójta winą za to, że nie zapłaciliśmy pieniędzy za niewykonanie inwestycji w terminie – tłumaczyła Mieczysława Dziubdzińska, skarbnik gminy.

Podczas sesji "Aktywni" zarzucali wójtowi również brak wykonania wnioskowanych przez nich inwestycji, m.in. rozbudowy szkoły w Kiełczowie oraz budowy kanalizacji Domaszczyn-Szczodre. – Państwo chyba zapomnieli, jakie inwestycje są realizowane w naszej gminie. Przypomnę więc, że gmina rozstrzygnęła przetarg na rozbudowę szkoły w Kiełczowie i niebawem rozpoczną się prace budowlane. Lada moment zostanie ogłoszony również przetarg na budowę kanalizacji w Domaszczynie – mówiła radna klubu "W przyszłość" Jolanta Wołowiec.

Wójt gminy nie była zaskoczona przebiegiem głosowania. – Trudno spodziewać się, żeby radni z opozycji przyznali wójtowi absolutorium, bo to by oznaczało, że są zadowoleni z mojej pracy. A na to przed wyborami nie mogą sobie pozwolić. Cieszę się jednak, że są osoby, które potrafią obiektywnie spojrzeć na podejmowane w gminie działania. Uchwalony budżet pozwala realizować inwestycję w każdej z miejscowości – mówi Iwona Agnieszka Łebek.

Ważnym punktem obrad było przyjęcie przez radnych propozycji pani wójt dot. programu budowy chodników przy drogach powiatowych. W swoim wystąpieniu Iwona Agnieszka Łebek wskazała miejscowości, w których chce wybudować chodniki w pierwszej kolejności.
I etap programu poprawy bezpieczeństwa na lata 2014-2017 zakłada budowę chodników w: Wilczycach, Szczodrem, Siedlcu, Brzeziej Łące, Bierzycach, Kiełczowie oraz w Mirkowie. – Głównym kryterium wyboru miejsc jest bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły – argumentowała decyzję pani wójt. Jeszcze w tym roku rozpocznie się projektowanie pierwszego chodnika w Wilczycach. Podczas sesji, na wniosek wójta, zostały zabezpieczone środki w budżecie na to zadanie. Zgodnie z deklaracjami starostwa jeszcze w tym roku ma zostać podpisana umowa na projekt chodnika w Szczodrem. 

Podczas sesji Iwona Agnieszka Łebek podziękowała radnym klubu „W przyszłość” za zaufanie oraz zaangażowanie w pracę na rzecz gminy, mieszkańcom za wszystkie gest wspracia oraz sołtysom, na których zawsze może liczyć.

Adrian Walczyk

Dodano: 27 czerwca, 2014

Komentarze

Komentowanie wyłączone.