Absolutorium wójta gminy

Za nami jedna z ważniejszych sesji w roku – sesja absolutoryjna. W trakcie jej obrad zostały podjęte m.in. uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz wykonania budżetu, a także uchwała o udzieleniu wójtowi absolutorium. 

Po raz pierwszy w tej kadencji sesję poprowadził nowy przewodniczący rady gminy Stanisław Azarewicz. Nie był to jedyny debiut w trakcie obrad. Na stanowisku wiceprzewodniczącego zasiadł Kazimierz Partyka, a nową przewodniczącą klubu „W przyszłość” została Jolanta Wołowiec. Zmiany nastąpiły również w klubie „Aktywni”. W miejsce Krzysztofa Patera, który zrezygnował z funkcji radnego, mandat objęła Kinga Bar-Domaradzka. 

W trakcie obrad pani wójt przypomniała obecnym, że od 1 lipca odbiorem odpadów komunalnych zajmie się Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, które złożyło najtańszą ofertę. Umowa na wywóz śmieci została podpisana do końca 2014 roku. Gmina zawarła również umowy na przebudowę ulic w Mirkowie – III etap (Akacjowa, Bukowa, Klonowa, Kasztanowa oraz odcinek Jodłowej), modernizację ul. Kwiatowej w Kiełczowie oraz przebudowę ulic w Pasikurowicach (Osiedlowa oraz odcinek ul. Rzecznej i Malinowej). Lada moment rozpoczną się prace związane z programem estetyki wsi. Poprawie ulegną zarośnięte pobocza, a także porządek przy pasie drogowym.

Pod koniec maja gmina otworzyła przetarg na rozbudowę oświetlenia drogowego w Borowej, Bielawie, Mirkowie, Rakowie, Długołęce, Kiełczówku oraz w Godzieszowej. Do gminy wpłynęło dwanaście ofert, które są obecnie weryfikowane. Na wyłonienie wykonawcy czeka jeszcze kilka innych, zaplanowanych inwestycji: modernizacja nawierzchni ul. Jarzębinowej w Pasikurowicach, remont toalet w szkole w Wilczycach oraz utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych i przystanków komunikacyjnych.

Najważniejszym punktem obrad było głosowanie nad absolutorium wójta za wykonanie budżetu w ubiegłym roku. Za jego udzieleniem opowiedział się jednogłośnie klub „W przyszłość”, przeciwni byli z kolei radni klubu „Aktywni”. Stosunkiem 13:6 Iwona Agnieszka Łebek uzyskała absolutorium, za co serdecznie podziękowała wszystkim współpracownikom oraz osobom zaangażowanym w sprawy gminy. – Bardzo dziękuję za okazane zaufanie, dotychczasową współpracę i wasze zaangażowanie w sprawy gminy, ale pamiętajmy, że przed nami jeszcze wiele do zrobienia – mówiła po zakończeniu sesji Iwona Agnieszka Łebek.

Adrian Walczyk

Dodano: 26 czerwca, 2013

Komentarze

Komentowanie wyłączone.