AKTYWNY SAMORZĄD – Program skierowany do osób niepełnosprawnych

AKTYWNY SAMORZĄD – Program skierowany do osób niepełnosprawnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu poinformowało o przystąpieniu do realizacji Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd”. Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, a jego głównym celem jest wyeliminowanie, lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.   
W ramach projektu osoby niepełnosprawne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w następujących obszarach, spełniając następujące warunki:
Obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem,
Obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
Obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
Obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,
Obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
 
W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:
1)     którzy posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu (Powiatu Wrocławskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu),
2)     ubiegający się o dofinansowanie w obszarze C, którzy w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON na cele przewidziane w ramach obszaru D,
3)     ubiegający się o dofinansowanie w obszarach: A – E którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali odpowiednio na te cele pomoc ze środków PFRON,
4)     ubiegający się o dofinansowanie w obszarze D, jeśli nie upłynęła gwarancja udzielona na użytkowany wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, lub jego elementy, o dofinansowanie których wnioskodawca ubiega się w ramach wniosku.
 
Wnioski można pobrać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131.
 
Wnioski mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na dofinansowanie będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2012r.
 
Szczegółowych informacji udziela Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych, pod nr tel. (71) 72 21 860.
Dodano: 4 września, 2012

Komentarze

Komentowanie wyłączone.