Bądźmy aktywni – razem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce już po raz czwarty realizował projekt systemowy „Aktywni Razem”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu przewidziano działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, którzy borykają się z problemem ubóstwa, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Przyjęto założenie, że bez specjalistycznego wsparcia, osoby te będą skazane na wieloletnie korzystanie z pomocy społecznej.
Projekt systemowy miał na celu wyjść naprzeciw problemom, obejmując wsparciem 10 osób. Celem głównym było zwiększenie ich szans na rynku pracy i integrację ze społeczeństwem. Przede wszystkim skupiono się na: podniesieniu kwalifikacji zawodowych, kompetencji społecznych oraz umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Uświadamiano również jak poruszać się po rynku pracy.
Odbiorcy projektu nabyli m.in. umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych, wiedzę o tym, jak zachowywać się podczas rozmowy z potencjalnym pracodawcą, kreować swój wizerunek, rozmawiać ze swoimi dziećmi, rozwiązywać konflikty oraz jak gospodarować zasobami pieniężnymi. Warsztaty zawodowe wzbogaciły uczestników o wiedzę praktyczną i teoretyczną, dotyczącą wytyczania trawników, rozstawiania roślin według projektów, prawidłowego nasadzania roślin i układania obrzeży trawnikowych. Zajęcia zakończyły się egzaminem praktycznym.
Projekt „Aktywni Razem” został podsumowany uroczystą konferencją w dniu 28.09.2012r. Zaproszeni byli uczestnicy projektu, realizatorzy projektu oraz goście. Na konferencji organizatorzy mieli możliwość przedstawienia swoich osiągnięć i zrealizowanych celów. Uczestnicy projektu wypowiedzieli się, ile dla nich znaczył udział w warsztatach oraz jak wiele zmienił w ich życiu.

Dodano: 1 października, 2012

Komentarze

Komentowanie wyłączone.