Będą ulgi w opłatach za śmieci

Za nami XXIII sesja rady gminy, podczas której radni zatwierdzili projekty wszystkich proponowanych uchwał. Dobrą wiadomością dla mieszkańców jest wprowadzenie ulg w opłatach za gospodarowanie odpadami. Dzięki niej osoby w trudnej sytuacji finansowej, zamiast 11,50 zł zapłacą 5,50 zł – różnicę pokryje gmina.

Jednym z ważniejszych tematów omawianych podczas sesji była „ustawa śmieciowa”. Gmina Długołęka jako jedna z pierwszych w Polsce ogłosiła przetarg na wywóz odpadów (znaczna część do tej pory tego nie zrobiła). W sumie wpłynęło sześć ofert, które są obecnie weryfikowane. Prawdopodobnie do końca maja poznamy zwycięzcę przetargu, z którym będzie podpisana umowa do końca 2014 roku. Do tej pory najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma DPO. 

Skorzystają najubożsi

Styczniowa nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła możliwość ustanowienia dopłat dla mieszkańców za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Korzystając z takiej szansy, pani wójt wprowadziła na obrady sesji projekt uchwały, wspomagający najbardziej potrzebujących. Umożliwia on dopłaty za wywóz śmieci dla rodzin wielodzietnych, emerytów, których dochód netto nie przekracza 1500 zł oraz dla rodzin, w których przynajmniej jedna osoba pobiera zasiłek stały lub okresowy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota dopłaty została ustalona na 6 zł. W praktyce oznacza to, że zamiast płacić 11,50 zł za segregowane odpady, wspomniani mieszkańcy zapłacą 5,50 zł. Przeciwni projektowi uchwały byli radni klubu „Aktywni”. Ich zdaniem, nie znając jeszcze skutków finansowych „ustawy śmieciowej”, nie powinniśmy decydować się na dopłaty. Propozycją „Aktywnych” było zmniejszenie opłaty za odpady selektywnie zbierane wszystkim mieszkańcom do 9 zł zamiast wprowadzać ulgi dla wybranych grup. – Skutki finansowe sytemu rzeczywiście nie są do końca znane, ale wiemy przecież ile rodzin pobiera zasiłki stałe i okresowe. Wiemy również ile w gminie mieszka emerytów, dzięki czemu jesteśmy w stanie obliczyć koszty dopłat dla tych mieszkańców. W tej chwili gmina dofinansowuje system zbiórki odpadów kwotą 380 tys. zł w skali roku, a koszty dopłat na pewno będą zdecydowanie mniejsze – wyjaśnia Tadeusz Luty, kierownik wydziału ochrony środowiska. Pani wójt dodała: – Skupmy się na edukowaniu ludzi, w jaki sposób segregować śmieci. Im więcej osób będzie to robić, tym koszty wywozu odpadów będą mniejsze i nie trzeba będzie składać wniosków o obniżanie stawki wszystkim. W drodze głosowania, klub „W przyszłość” przegłosował uchwałę. O szczegółach dopłat można przeczytać w artykule "Dopłaty za wywóz odpadów".

Kontrowersyjna droga

Podczas obrad sporo dyskusji wzbudziła propozycja starostwa powiatowego, dotycząca przejęcia drogi powiatowej w Stępinie przez gminę. W zamian władze powiatu zobowiązały się do przeprowadzenia remontu jej nawierzchni do końca roku. Jak zauważyli radni klubu „W przyszłość”, choć propozycja wydaje się korzystna, rodzi dodatkowe, kosztowne obowiązki. – W chwili obecnej w naszej gminie mamy 107 km dróg powiatowych, z czego blisko 80% nie spełnia żadnych warunków. Na remont wszystkich nawierzchni potrzebujemy ok. 200 mln. Przejmując drogę w Stępinie dokładamy sobie kolejne wydatki, bo za 10 lat ponownie trzeba będzie ją odnowić – mówił podczas sesji przewodniczący klubu „W przyszłość” Stanisław Azarewicz. Za inicjatywą przejęcia drogi opowiada się klub radnych „Aktywni”. Aby głosować nad tym tematem radni muszą najpierw złożyć projekt uchwały. 

Dla maluchów

Podczas sesji radni podjęli również uchwałę o nadaniu statutu dla pierwszego publicznego żłobka w Długołęce oraz wysokości opłat za pobyt dziecka – 2,50 zł za godzinę. Do 31 października 2014 r. z opłaty będą zwolnieni uczestnicy projektu „Maluchy do żłobka – mama wraca do pracy”. Poniosą oni jedynie koszty wyżywienia, które zostaną ustalone dopiero po wyborze dyrektora placówki. Nie mogą być jednak wyższe niż 8 zł. Rekrutacja do żłobka rozpocznie się 3 czerwca, a we wrześniu trafią do niego pierwsze maluchy. 
Pani wójt przypomniała również o konferencji otwierającej projekt, która odbędzie się 23 maja w urzędzie gminy. 28 maja zapraszamy również na spotkanie informacyjne dla rodziców zainteresowanych zapisaniem dzieci do żłobka. 

Najbliższe plany

Tradycyjnie podczas sesji pani wójt poinformowała również o realizowanych i planowanych przetargach oraz pozyskanych środkach zewnętrznych. Dobrą wiadomością są na pewno kolejne pieniądze, które udało się pozyskać z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na sfinansowanie budowy oraz funkcjonowanie żłobka – 661 526 złotych. Po zakończeniu sesji przewodniczący rady gminy Mirosław Duda oświadczył, że ze względu na problemy zdrowotne musi zrezygnować z pełnionej funkcji. Z wykazem projektów wszystkich podejmowanych uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Adrian Walczyk

Dodano: 9 maja, 2013

Komentarze

Komentowanie wyłączone.