Bezpieczeństwo na drogach powiatowych – relacja ze spotkania

W dniu 13 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego z inicjatywy radnych klubu „W Przyszłość”, odbyło się spotkanie na temat „Bezpieczeństwo na drogach powiatowych w Gminie Długołęka”.

W spotkaniu ze strony władz powiatu udział wzięli : Starosta Pan Andrzej Szawan, Wicestarosta Pan Jerzy Fitek oraz Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu w Starostwie Powiatowym Pani Beata Kaczka-Folaron, gminę reprezentowali : Wójt Pani Iwona Agnieszka Łebek, Wicewójt Pani Ewelina Kolinko i trzynastu radnych z klubu „W Przyszłość”.

Po przywitaniu i przedstawieniu ogólnie tematu spotkania przez Przewodniczącego klubu, rozpoczęła się dyskusja. Poszczególni radni w swoich wypowiedziach podkreślali problem bezpieczeństwa przy poruszaniu się, zwłaszcza pieszych po drogach powiatowych, których długość(dróg) w naszej gminie to ponad 100 kilometrów. Szczególnie podkreślany był problem braku chodników przy tych drogach w wielu miejscach o dużym natężeniu ruchu. Od wielu lat władze gminy składają wnioski do budżetu powiatu o wybudowanie chodników, jednak pozostają one bez odpowiedzi. Radni podkreślali, że chodniki te winny być budowane przez władze powiatu. W odpowiedzi zarówno Pan Starosta jak i Wicestarosta stwierdzili, że priorytetem w tej kadencji w powiecie, jest poprawa nawierzchni na drogach. Starostwo nie buduje chodników, o ile nie jest to inwestycja kompleksowa( droga, odwodnienie, chodnik). Dla Gminy Długołęka na lata 2013 – 2014 w budżecie powiatu nie przewidziano ani jednej złotówki na budowę chodników. Istnieje jednak możliwość ich budowy, o ile władze Gminy wystąpią z wnioskiem do Starostwa i sfinansują ich budowę. Starostwo w ramach pomocy może wykonać projekt i ewentualnie w ramach posiadanych środków, wykonać odwodnienie.

Następnie głos zabrała Pani Wójt, która w swojej wypowiedzi skoncentrowała się na określeniu współpracy z powiatem w obszarze budowy chodników. Władze gminy nie są zainteresowane budową jednego chodnika, lecz budową przynajmniej kilku w najbardziej niebezpiecznych miejscach. Jednak koszt ich budowy z odwodnieniem to kilka milionów złotych i gmina nie ma takich środków. Ponadto Pani Wójt zaproponowała powołanie zespołu roboczego złożonego z przedstawicieli powiatu i gminy, który wskazałby miejsca budowy chodników. Kolejna inicjatywa Pani Wójt to program pn. „Bezpieczeństwo i estetyka” na który w budżecie zabezpieczono kwotę miliona złotych, a środki te przeznaczone będą w przeważającej większości na drogi powiatowe; równanie poboczy, wycinka krzewów, koszenie trawy itd. Pan Starosta z zainteresowaniem odniósł się do przedstawionych propozycji. Zarówno Pan Starosta i Pani Wójt podkreślali dobrą współpracę obu samorządów. Obie strony uzgodniły że będą kontynuować rozmowy na poziomie Starosta Powiatu – Wójt Gminy . Oznacza to że jest szansa na poprawę bezpieczeństwa na i przy drogach powiatowych.

Dodano: 21 lutego, 2013

Komentarze

Komentowanie wyłączone.