Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

Projekt pn."Edukacja wczesnoszkolna z wykorzystaniem TIK" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, poprzez przeprowadzenie merytorycznych i praktycznych szkoleń z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK w pracy z uczniami, ze wskazaniem możliwości oraz sposobów prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem tablicy interaktywnej i platformy e-learningowej.

Więcej informacji: Szczegóły projektu
oraz pod adresem www.tablicainteraktywna.net i/lub pod nr tel. 71 333 76 23

Dodano: 21 lutego, 2013

Komentarze

Komentowanie wyłączone.