Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 – rozpoczęcie robót

W lipcu 2020 r. wykonawca robót – konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. – Lider oraz MIRBUD S.A. – Partner, działając na podstawie umowy nr NI.2720.99.2019 z dn. 13.05.2020r. zawartej z Inwestorem, tj. Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei, przystąpi do wykonywania robót związanych z realizacją Kontraktu pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98”. W początkowym okresie będą to prace przygotowawcze związane m.in. z wycinkami drzew i wytyczeniem geodezyjnym obiektu budowlanego w terenie. Planowany termin zakończenia prac na Kontrakcie to listopad 2022 r. Drukuj

 

 

 

 

Dodano: 16 lipca, 2020

Komentarze

Komentowanie wyłączone.