Categories for Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr XXXVIII/435/10 Rady Gminy Długołęka z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowe...

1 grudnia, 2011

Uchwała Nr XXXIX/450/10 Rady Gminy Długołęka z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Długołęka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na...

1 grudnia, 2011

Uchwała Nr XI/191/2011 Rady Gminy Długołęka z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Długołęka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 20...

1 grudnia, 2011

Informacja Wójta Gminy Długołęka o wpłynięciu oferty w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert

16 października, 0201