Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu serdecznie zaprasza Przedsiębior

Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu

serdecznie zaprasza

Przedsiębiorców, Pracodawców oraz Osoby bezrobotne

do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym,

szansa na sukces”

które odbędzie się w dniu 20 lutego 2015 roku od godziny 09.00

w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu, ul. Gliniana 20-22

(budynek „B”, sala konferencyjna)

 

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu informuje, iż aktualnie posiada środki Funduszu Pracy, przeznaczone na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, w szczególności na dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenie na wniosek osoby uprawnionej oraz dla Przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnieniem bezrobotnych przy wsparciu Urzędu w ramach między innymi organizacji staży, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 rok życia, refundacji prac interwencyjnych.

W ramach realizowanego na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatowym Urzędem Pracy we Wrocławiu Programem Regionalnym dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia oferujemy pracodawcom i przedsiębiorcom sfinansowanie staży dla osób powyżej 50 roku życia jak również dofinansowujemy rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Szczególnie gorąco zapraszamy osoby bezrobotne planujące rozpocząć działalność gospodarczą na wykład przedstawiciela Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna, który wyjaśni wszystkim zainteresowanym zagadnienia podatkowe związane z prowadzeniem jednoosobowej działalności.

Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami udzielanego wsparcia podczas spotkania konsultacyjno-informacyjnego nasi doradcy klienta wyjaśnią zasady i warunki korzystania z powyższych instrumentów rynku pracy, zaznajomią Państwa z niezbędną dokumentacją oraz obowiązującymi procedurami.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie przybycia pod adresem:

konsultacje@pup-wroclaw.pl

Dodano: 13 lutego, 2015

Komentarze

Komentowanie wyłączone.