Dane przedsiębiorców gromadzone w EDG prowadzonej przez Wójta Gminy Długołęka zostały przeniesione d

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY- dane przedsiębiorców gromadzone w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Długołęka zostały przeniesione do CEIDG.
Informujemy, że od dnia 1 lipca 2011 roku rozpoczęła działalność Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet (www.ceidg.gov.pl). Od 1 lipca do końca 2011 roku będzie trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnej do CEIDG (wpisy aktualne i zawieszone).
Od 1 lipca 2011 roku obowiązuje również nowy formularz wniosku CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1 (publikowany w CRD ePUAP i na stronie internetowej BIP Ministra Gospodarki). Jest to wniosek dla zgłoszenia wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia bądź zaprzestania działalności gospodarczej.

Urząd Gminy Długołęka jest już w CEIDG w związku z tym od dnia 28.12.2011 r. rolę organu ewidencyjnego przejmuje Minister Gospodarki, a zmiany we wpisach Przedsiębiorca może załatwić w dowolnym urzędzie gminy w Polsce, bez względu na miejsce zamieszkania. Posiadacze podpisu elektronicznego bądź zaufanego profilu ePUAP mogą zarejestrować firmę bądź dokonać zmian przez Internet, bezpośrednio w nowej bazie – w tym przypadku system teleinformatyczny CEIDG prześle potwierdzenie złożenia wniosku na podany przez przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej albo, jeśli wniosek okaże się niepoprawny, informację o nieprawidłowości wniosku. Poza tym potwierdzeniem przedsiębiorca nie otrzymuje żadnego dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego, że został zarejestrowany w CEIDG. Zaświadczenie o wpisie danej osoby fizycznej w zakresie jawnych danych będzie miało postać elektroniczną lub będzie wydrukiem ze strony internetowej CEIDG. W przypadku złożenia wniosku w urzędzie gminy Przedsiębiorca otrzyma jedynie potwierdzenie przyjęcia wniosku.

 

Dane i informacje udostępniane przez CEIDG będą jawne. Każdy będzie miał prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. CEIDG udostępni dane i informacje o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi z wyjątkiem tzw. danych wrażliwych, tj. numeru PESEL i adresu zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

 

 

 

 

 

            Swój wpis można sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki www.ceidg.gov.pl, nr infolinii 801 055 088.

Dodano: 28 grudnia, 2011

Komentarze

Komentowanie wyłączone.