Decyzje wymiarowe

Otrzymałeś decyzję podatkową bez podpisu? To nie błąd, ani przeoczenie. Nowe przepisy ordynacji podatkowej umożliwiają stosowanie nadruków zamiast tradycyjnego podpisu.

 

 

 
Zgodnie z Art.210 §  1a  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 613 ze zm.), decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

Dodano: 17 lutego, 2016

Komentarze

Komentowanie wyłączone.