Deklaracje śmieciowe

 15 marca minął termin składania deklaracji śmieciowych. Osoby, które nie wywiązały się z tego obowiązku w tym terminie proszone są o jak najszybsze dostarczenie wypełnionych deklaracji do Urzędu Gminy w Długołęce. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostanie wszczęte postępowanie z urzędu, które zakończy się wydaniem decyzji określającej wysokość opłaty.

Dodano: 8 kwietnia, 2013

Komentarze

Komentowanie wyłączone.