Dofinansowania dla pracodawców

Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu serdecznie zaprasza wszystkich Przedsiębiorców i Pracodawców zainteresowanych dofinansowaniem zatrudnienia osób bezrobotnych, w szczególności w ramach:

 

organizacji staży dla skierowanych przez Urząd bezrobotnych,

refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy,

refundacji części kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach tzw. prac interwencyjnych,
jednorazowej refundacji składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej,
organizacji szkoleń w ramach umów trójstronnych,
dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+

 
do składania wniosków o przedmiotowe dofinansowanie.
 
Wnioski do pobrania na stronach:
 
http://wroclaw.praca.gov.pl oraz http://www.pup-wroclaw.pl/
 
Szczególnie liczymy na zainteresowanie ze strony pracodawców możliwością realizacji w/w instrumentów rynku pracy wobec bezrobotnych powyżej 50-go roku życia oraz niepełnosprawnych, stanowiących grupę osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, którzy w pierwszej kolejności wymagają wsparcia w procesie aktywizacji.
 
Składane wnioski rozpatrywane będą w kolejności, zgodnie z datą wpływu do Urzędu, do momentu zaangażowania całości otrzymanych środków na rok 2015 na promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową bezrobotnych.
 
Dodano: 9 stycznia, 2015

Komentarze

Komentowanie wyłączone.