Doprecyzowanie informacji w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Uprzejmie wyjaśniam, iż użycie sformułowania "koncepcja była poddana wielokrotnej analizie przez (…) Radę Gminy" wynikało z przeprowadzenia dwóch posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Komunikacji w terminach 24 maja 2011 r. oraz 12 lipca 2011 r., na których byli obecni członkowie w/w komisji oraz inni Radni.

p.o. Kierownika Wydziału PGN
/-/ Katarzyna Frach

Dodano: 16 września, 2011

Komentarze

Komentowanie wyłączone.