Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Zakład przetwarzania ZSEiE i recyklingu” na działce nr 28/9 (obręb Łosice w gminie Długołęka)

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Zakład przetwarzania ZSEiE i recyklingu” na działce nr 28/9 (obręb Łosice w gminie Długołęka). Wójt Gminy Długołęka informuje, że zawiadomieniem z dnia 25 maja 2020 r.  stronom postępowania w w/w sprawie przekazano informację o nowym terminie zakończenia postępowania. Termin ten, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, wyznaczono do dnia 25 lipca 2020 roku.

Ważne!

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją i składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, 30 dni od dnia publikacji Obwieszczenia Wójta Gminy Długołęka. Za dzień publikacji na terenie miejscowości Łosice, zgodnie z oświadczeniem Pani Sołtys, uznaje się dzień 28 maja 2020 r. Początkiem okresu 30 dni, jest pierwszy dzień po dniu publikacji obwieszczenia. Ze względu na fakt, że ostatnim dniem wyznaczonego terminu jest sobota, 27 czerwca 2020 r., zgodnie z art. 57 §  4.  kpa koniec terminu składania uwag i wniosków upływa w poniedziałek, 29 czerwca 2020 r.

Dodano: 24 czerwca, 2020

Komentarze

Komentowanie wyłączone.