Dwa miesiące za nami

Drodzy mieszkańcy!

Za nami dwa miesiące funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w których nie obyło się problemów z terminowym odbiorem odpadów z posesji czy dostarczaniem worków. Dlatego też okres ten był tzw. okresem przejściowym, w którym dopuszczone były pewne rozwiązania tymczasowe.

Pierwszą zmianą od początku września będzie kwestia worków na odpady selektywne. Odpady winny być już wystawiane w workach w odpowiednich kolorach, które dostarczy Państwu firma odbierająca odpady. W przypadku niedostarczenia tych worków bądź wytworzenia zbyt dużej ilości odpadów można je umieszczać w workach bez względu na kolor, ale trzeba taki worek wyraźnie oznaczyć. Można to zrobić doklejając napis określający rodzaj odpadów.

Kolejną problemową kwestią jest zaopatrzenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych. Przypominamy, iż takie pojemniki powinny być w kolorze czarnym albo oklejone nalepką „ odpady zmieszane”. Niektórzy zapewne mieli problem z zakupieniem takich pojemników i wystawiano odpady zmieszane w workach w kolorze czarnym. Od września odpady zmieszane będzie można gromadzić tylko w pojemnikach. Przypominamy, iż można się w nie zaopatrzyć w sklepach specjalistycznych, firmie odbierającej odpady bądź zamówić przez internet.

Przypominamy również o obowiązku oznakowania nieruchomości numerami porządkowymi. Pozwoli to firmie odbierającej odpady komunalne na odnalezienie wszystkich nieruchomości i uwzględnienie ewentualnych reklamacji dotyczących jakości świadczonych usług. Ponadto informujemy, iż obowiązek oznakowania nieruchomości wynika z artykułu 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 2010.193.1287 ze zm.). Brak spełnienia tego obowiązku, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń ( Dz. U. 2013.482 ze zm.), stanowi wykroczenie zagrożone karą mandatu.

W związku nieterminowym odbiorem odpadów z posesji przypominamy o wystawianiu przed posesje pojemników bądź worków w dniu zgodnie z podanym harmonogramem. Zdajemy sobie sprawę, że dotychczasowy odbiór często odbywał się z kilkudniowym opóźnieniem, ale mamy nadzieję że teraz będzie odbywać się już wszystko zgodnie z planem.

Dodano: 29 sierpnia, 2013

Komentarze

Komentowanie wyłączone.