„EuroMłodzież Gminy Długołęka”- Seminarium podsumowujące realizację projektu

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Drzwi do Europy” w partnerstwie z Gminą Długołęka został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było zwiększanie szans edukacyjnego rozwoju 40-os. grupy uczniów i uczennic Zespołu Licealno-Gimnazjalnego w Długołęce, poprzez wzrost poziomu wiedzy w obszarze Wiedzy o Społeczeństwie, wzrost poziomu umiejętności szybkiego uczenia się (czytania i zapamiętywania), umiejętności erystycznych w ramach pozalekcyjnych zajęć szkoleniowych, prowadzonych w okresie od września 2011 r. do lutego 2012 r. oraz promowanie udziału 10 nauczycieli w doskonaleniu zawodowym, poprzez ich udział w seminarium upowszechniającym wyniki projektu.
Seminarium podsumowujące realizację projektu „EuroMłodzież Gminy Długołęka” odbyło się 27 lutego 2012 r. w Urzędzie Gminy Długołęka. W tym dniu sala sesyjna rady gminy, niczym ateńska agora, stała się centrum gorących analiz, debat i dyskusji.
Otwarcie seminarium dokonał Zastępca Wójta Gminy Długołęka Pan Dariusz Jedynak, który w swoim wystąpieniu pn. „Rola władz lokalnych w kreowaniu i wspieraniu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego z uwzględnieniem funkcjonowania LGD”, wskazał różne inicjatywy edukacyjne mające na celu aktywizację młodzieży, rozwój kapitału ludzkiego czy też możliwość udziału w życiu społeczno- politycznym. Zastępca Wójta nadmienił również, iż projekt „EuroMłodzież Gminy Długołęka”, stanowi doskonały przykład na rzecz tworzenia korzystnych warunków do pełnego rozwoju dzieci i młodzieży szkolnej. Wskazał również na ogromna rolę nauki języków obcych i rolę młodego społeczeństwa, których w dzisiejszych czasach stanowi doskonały potencjał na przyszłość.

W ramach programu seminarium omówione zostały główne założenia i cel projektu przez Koordynatora projektu P. Magdalenę Nowak. Ponadto przedstawiono prezentację rezultatów projektu w zakresie Wiedzy o Społeczeństwie i Technik szybkiego czytania i zapamiętywania (Przedstawiciel Studium Technik Umysłowych DynaMind- Pani Ewa Szreter). Kwestię dotyczącą Erystyki, jako sztuki przekonywania, prowadzenia dyskusji i sporów omówiła Dyrektor Zespołu Licealno- Gimnazjalnego w Długołęce – Pani Grażyna Pilarska.

Wśród zaproszonych gości byli Beneficjenci projektu, czyli uczniowie powyższej placówki, członkowie Komisji Oświaty…, Sołtysi z obrębu szkoły oraz Dyrektorzy szkół z terenu gminy. W trakcie seminarium przedstawiono również kwestię dotyczącą środków unijnych w zakresie zasobów ludzkich, jako szansy rozwoju Gminy. Kierownik Wydziału Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych i Promocji Gminy – Pani Kamila Gąsiorowska przedstawiła obecne dobrodziejstwo funduszy zewnętrznych w zakresie kapitału ludzkiego i inicjatyw edukacyjnych w Gminie Długołęka, a ponadto omówiła najbliższe nabory wniosków związane z rozwojem zasobów ludzkich, dające kolejne możliwości na pozyskanie dotacji na szeroko pojętą działalność edukacyjną na terenie Gminy Długołęka.
Na zakończenie seminarium ogłoszone zostały wyniki konkursu fotograficznego pt. "Jak zmienia się moja wieś dzięki Funduszom Europejskim" oraz przeprowadzono ciekawą dyskusję z młodzieżą na temat edukacji i szansy dalszego efektywnego rozwoju. Podsumowanie działań wynikających z projektu oraz ogólnej współpracy z młodzieżą dokonali również Sołtys miejscowości Mirków oraz Pruszowic.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne ciekawe, współfinansowane z Unii Europejskiej, projekty edukacyjne, aktywizujące i doskonalące uczniów z terenu naszej Gminy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
Dodano: 1 marca, 2012

Komentarze

Komentowanie wyłączone.