Europejski projekt dla osób starszych!

Szanowni Państwo,
 
Gmina Długołęka w lutym br., jako jedna z 11 gmin, złożyła deklarację udziału w międzynarodowym projekcie pt. „Eliksir na długie życie z kulturą, sportem i solidarnością”, w ramach Programu „Europa dla Obywateli” – Podziałanie 1.2 – „Sieci miast partnerskich”, którego liderem jest włoska Gmina Fossano. Myślą przewodnią projektu jest aktywizacja osób starszych oraz zrzeszenie stowarzyszeń i innych organizacji, które podczas zaplanowanych spotkań zagranicznych, będą uczestniczyły w wymianach dobrych praktyk w zakresie ich działalności. Obecnie projekt jest w fazie przygotowań, a jego złożenie zaplanowano na dzień 1 września 2012 r. Końcowym etapem realizacji projektu będzie wydanie publikacji w postaci przewodnika (mapy) dla osób starszych, przechodzących na emeryturę, w którym zaprezentowana zostanie lista organizacji wraz z opisami na temat ich działalności, zakresem proponowanych „usług” oraz podstawowymi danymi teleadresowymi. Organizacje zostaną uporządkowane w przewodniku tematycznie, tzn. w odniesieniu do poszczególnych obszarów takich jak, m.in. sport, kultura, obszar socjalny. Warto dodać, iż stworzona mapa będzie stanowiła istotny element promocyjny nie tylko organizacji, których dotyczy, ale także Gminy Długołęka, jako obszaru, w którym znajdują się ich siedziby.
Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji odnośnie stowarzyszeń, zrzeszeń, kół oraz innych organizacji, znajdujących się na terenie Gminy Długołęka, których działalność między innymi skierowana jest do osób starszych, a które jednocześnie wyrażą chęć udziału w w/w przedsięwzięciu. W załączeniu (do pobrania) przekazujemy arkusz wraz z przykładami wypełnienia poszczególnych rubryk. Informacje prosimy przekazywać do Wydziału Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych i Współpracy z Zagranicą na adres e-mail: k.hornica@gmina.dlugoleka.pl, tel. 071/323-02-87 do dnia 20 sierpnia 2012 r.
 
                                                       
                                                               Kierownik Wydziału
Kamila Gąsiorowska

Dodano: 14 sierpnia, 2012

Komentarze

Komentowanie wyłączone.