Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich – pod taką nazwą gmina realizuje projekt ponadnarodowy z partnerskim miastem Velen, dotyczący poprawy jakości obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Od 19 listopada na teren gminy przekażemy 3000 ankiet w formie papierowej, które pojawią się nie tylko w urzędzie, ale przede wszystkim w szkołach, GOKu, GOPsie czy ZUKu. Ankietę można wypełnić także drogą elektroniczną https://gminadlugoleka.webankieta.pl/ do 26 listopada.

Dążymy do lepszego przystosowania obiektów gminnych i świadczonych przez nich usług do potrzeb mieszkańców. Naszym głównym celem jest umożliwienie pełnego włączenia w życie lokalnej społeczności osób o szczególnych potrzebach, tj. między innymi: seniorów, osób z niepełnosprawnościami, kobiet w ciąży, osób niskiego wzrostu czy wielodzietnych rodzin. Zależy nam na opinii wszystkich mieszkańców naszej gminy, ponieważ chcemy wprowadzić niezbędne zmiany, które spowodują, że obsługa klientów ze specjalnymi potrzebami będzie na najwyższym poziomie.

„Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich” – projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Liderem projektu są Dobre Kadry – centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z.o.o. Osoby odpowiedzialne za realizację projektu ze strony urzędu to Kamila Zaustowicz z wydziału pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych oraz Piotr Duszeńko z wydziału spraw obywatelskich.

Dodano: 19 listopada, 2019

Komentarze

Komentowanie wyłączone.