GMINA DŁUGOŁĘKA WE WROCŁAWSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM

We wtorek (9 lipca br.) w sali sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Porozumienie precyzuje zasady współpracy przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. List intencyjny w tej sprawie został podpisany przez członków w lutym bieżącego roku.
Wolę przystąpienia do powyższego porozumienia wyrazili radni gminy Długołęka podczas sesji rady gminy Długołęka, która odbyła się 24 czerwca 2013r.
Gminę Długołęka reprezentowała Pani Wójt Iwona Agnieszka Łebek, która wraz z przedstawicielami 14 gmin i miast Dolnego Śląska, złożyła swój podpis na Porozumieniu. Kolejnym punktem wydarzenia była konferencja prasowa ws. działalności Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w Gabinecie Prezydenta Rafała Dutkiewicza.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowy instrument finansowy zaproponowany przez Komisję Europejską, który ma przyczynić się do poprawy wykorzystywania środków unijnych.
Powstanie ZIT-ów, a zatem i Wrocławskiego Obszaru Funkcjonowania ma sprzyjać rozwojowi współpracy, realizacji zintegrowanej strategii rozwoju danego terytorium i przyczynić się do poprawy wykorzystania środków strukturalnych na danym obszarze.
Stronami porozumienia są:
Miasto Wrocław, Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Oleśnica, Gmina Wisznia Mała oraz Gmina Żórawina.


Źródło: www.trzebnica.pl
Dodano: 12 lipca, 2013

Komentarze

Komentowanie wyłączone.