GOK ogłasza konkursy wielkanocne

Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce przygotowuje coroczną imprezę pod hasłem „U progu Wielkiej Nocy”, która odbędzie się 23 marca w Świetlicy Wiejskiej w Bykowie.
W ramach imprezy odbędą się m. in. konkursy na najpiękniejszą palmę wielkanocną oraz najładniejszą pisankę lub kraszankę. Konkursy są otwarte dla wszystkich mieszkańców gminy.
Nowością w tegorocznej edycji imprezy będzie konkurs na tradycyjny stół wielkanocny. W konkursie mogą wziąć udział zespoły stanowiące reprezentacje sołectw, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń i fundacji działających na terenie Gminy Długołęka. Możliwy jest również udział grup nieformalnych. Liczebność zespołu nie może przekroczyć 8 osób.
Zgłoszenia do konkursu trwać będą do 12 marca br. Karty zgłoszeniowe należy złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce lub wysłać faxem na numer 71 315 31 58 albo e-mailem: kontakt@gokdlugoleka.pl.
Regulaminy konkursów oraz wzór karty zgłoszeniowej do konkursu na tradycyjny stół wielkanocny dostępne są na stronie – www.gokdlugoleka.pl

Regulamin konkursu – JAJO 2013
Regulamin konkursu – Najpiękniejsza Palma Wielkanocna 2013
Regulamin konkursu na stół wielkanocny 2013

Dodano: 5 marca, 2013

Komentarze

Komentowanie wyłączone.