Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Długołęka

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Długołęka
Firma odbierająca odpady z terenu Gminy Długołęka:
Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bielawie (Bielawa 45) czynny jest w wolne soboty w godzinach 9:00-15:00. (odpady, które można oddać m.in. gruz budowlany, odpady budowlane, sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe, opakowania po farbach lakierach, smarach, świetlówki).
Podmiot prowadzący PSZOK – Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Wilczycka 14 55-093 Kiełczów.
Sprzęt elektroniczny i elektryczny zbierany jest na terenie PSZOK-u oraz podczas przeprowadzanej dwa razy w roku mobilnej zbiórki odpadów z przed posesji realizowanej przez Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. Dwa razy w roku organizowana jest mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych realizowana przez Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Należności z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy wpłacać na konto bankowe Gminy Długołęka:
GMINA DŁUGOŁĘKA ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Długołęce
41 9584 1021 2003 0300 0101 0046
(Płatności można dokonać również, u sołtysów)
Płatności należy wnosić w terminach kwartalnych do:
15 stycznia za styczeń, luty, marzec,
15 kwietnia za kwiecień, maj, czerwiec,
15 lipca za lipiec, sierpień, wrzesień,
15 października za październik, listopad grudzień
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu zamieszkania 23 zł za osobę miesięcznie (dotyczy osób, które nie segregują odpadów).
Niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu zamieszkania 10,00 zł za osobę miesięcznie (dotyczy osób, które segregują odpady).
Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę za pojemnik:
1) 0,12 m3 – 34 zł,
2) 0,24 m3 – 66 zł,
3) 1,1 m3 – 300 zł,
4) 5 m3 – 1160 zł,
5) 7 m3 – 1600 zł,
Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą stawkę za:
1) worek 0,06 m3 – 8,50 zł
2) pojemnik lub worek 0,12 m3 – 17 zł,
3) pojemnik 0,24 m3 – 33 zł,
4) pojemnik 1,1 m3 – 150 zł,
5) pojemnik 1,5 m3 – 180 zł
6) pojemnik 2,5 m3 – 220 zł
7) kontener 5 m3 – 580 zł,
8) kontener 7 m3 – 800 zł,
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 071 323 02 71 lub na stronie internetowej – www.gmina.dlugoleka.pl (w zakładce Ustawa śmieciowa)
Dodano: 20 maja, 2014

Komentarze

Komentowanie wyłączone.