I Edycja Plebiscytu „zDolne NGO” ogłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 W dniu 12 marca 2012 roku Urząd Marszałkowski  Województwa Dolnośląskiego ogłosił I Edycję Plebiscytu „zDolne NGO”.

Głównymi celami Plebiscytu „zDolne NGO” jest uhonorowanie najbardziej profesjonalnych dolnośląskich ngo, wzmacnianie wizerunku regionalnych organizacji pozarządowych oraz promowanie dobrych praktyk.

W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszej informacji zamieszczamy list Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, Pana Radosława Mołonia oraz szczegółowe informacje dotyczące plebiscytu.

List Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego
Ogłoszenie I Edycji Plebiscytu „zDolne NGO”
Regulamin Plebiscytu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej
Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w I Edycji Plebiscytu „zDolne NGO”

Dodano: 23 marca, 2012

Komentarze

Komentowanie wyłączone.