Idzie zima – czas odśnieżania

Przed nami sezon zimowy a to oznacza obowiązek odśnieżania dróg. Większość z nich będzie odśnieżania bez konieczności wzywania firmy. Będą to w szczególności drogi o największym natężeniu ruchu oraz stanowiące połączenie pomiędzy miejscowościami. Na drogach mniej uczęszczanych – o małym znaczeniu komunikacyjnym w kontekście całej gminy, prowadzącymi wyłącznie do kilku domostw lub rejonów niezabudowanych, czy w trakcie budowy – odśnieżanie będzie się odbywać na wezwanie mieszkańców, sołtysa oraz radnych. Z ramienia gminy osobą odpowiedzialną za odśnieżanie jest Sławomir Rubak (071) 323-02-14, z ramienia firmy – Adam Rowiński tel. 601 694 488. 

Do odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych w wyniku przetargu została wyłoniona firma Zakład Robót Ziemnych, usług Budowlanych i Komunalnych Rowiński Henryk z siedzibą w Piecowicach. 

Dodano: 10 grudnia, 2013

Komentarze

Komentowanie wyłączone.