Informacja

Informujemy Mieszkańców miejscowości Borowa, iż w związku z realizowaną na jej terenie  budową sieci kanalizacji sanitarnej, w przeciągu najbliższych tygodni, zjawi się u Państwa osoba, która – działając na zlecenie Gminy Długołęka – przekaże Państwu umowy przyłączeniowe do podpisania.
W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań i uwag z Państwa strony, uniemożliwiających zawarcie przedmiotowych umów w dniu wizyty, osoba ta zobowiązana jest zostawić Państwu pisemną informację wyjaśniającą konieczność ich zawarcia  (o której upublicznienie – poprzez rozwieszenie stosownych ogłoszeń na terenie miejscowości – prosiliśmy również sołtysa miejscowości Borowa) oraz projekt umowy.

Osoba zobowiązana do przekazania Państwu umów celem ich podpisania nie jest pracownikiem Urzędu i nie będzie w stanie udzielić Państwu wyczerpujących odpowiedzi. W takim przypadku prosimy jedynie o pisemne potwierdzenie jej obecności w Państwa domu oraz kierowanie wszelkich pytań bezpośrednio do Wydziału RI (Pani Ewa Lejman – tel. 071 323 02 15), a także osobiste stawiennictwo w tut. Urzędzie celem zawarcia umowy.

Jednocześnie informujemy, iż projekt umowy przyłączeniowej znajduje się pod adresem: http://dlugoleka.bip.net.pl/?c=435

Dodano: 22 października, 2012

Komentarze

Komentowanie wyłączone.