Informacja

Szanowni Państwo

   Informujemy, że trwają obecnie prace nad dokumentacją projektową kanalizacji sanitarnej dla m. Łozina, Łosice, Budziwojowice, Bierzyce, Kępa oraz grupowej oczyszczalni ścieków dla tych miejscowości w Łosicach.
   Dokumentację realizuje obecnie biuro projektowe „Ecokube” Sp. z o.o. zs. w Łodzi (z uwagi na fakt, iż Gmina odstąpiła od umowy z poprzednim projektantem na podstawie ugody sądowej).
Prace projektowe w Łozinie są niestety utrudnione, ponieważ Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, zmieniając swoją decyzję z 2010r., nie wyraziło zgody na umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Milickiej i Wrocławskiej. Pomimo licznych rozmów i złożonych pism starostwo podtrzymało swoją decyzję.
W konsekwencji konieczne będzie zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej na bardzo wielu prywatnych nieruchomościach położonych przy ulicach: Trzebnickiej, Milickiej, Nowego Osiedla, Wrocławskiej, Ogrodowej i Strażackiej.
Brak zgody właścicieli nieruchomości na umieszczenie na ich posesjach sieci skutkować będzie brakiem możliwości podłączenia do niej części miejscowości.

W związku z powyższym zapraszam mieszkańców Łoziny, przede wszystkim ulic Trzebnickiej, Milickiej, Nowego Osiedla, Wrocławskiej, Ogrodowej, Kościelnej i Strażackiej, na spotkanie z projektantem, które odbędzie się 24 października 2012r. o godzinie 1700 w Zespole Szkół w Łozinie.
W trakcie spotkania projektant przedstawi koncepcję przejścia sieci po działkach prywatnych, w taki sposób, aby możliwe było podłączenie do niej wszystkich mieszkańców Łoziny.
Dodatkowo planuje podpisać z mieszkańcami zgody na zaprojektowanie i wybudowanie sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej na prywatnych nieruchomościach.

Dodano: 19 października, 2012

Komentarze

Komentowanie wyłączone.