Informacja dla hodowców drobiu

UWAGA HODOWCY DROBIU

wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) – zasady bioasekuracji.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków traci moc Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia
2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu, na podstawie §1 ust. 2 lit. a, b, e wyżej wymienionego rozporządzenia informuje o nakazie:
utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami;
zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych;
karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków i ich odchodami.

Szczegóły znajdują się w załączonym tekście rozporządzenia.

Dodano: 7 kwietnia, 2017

Komentarze

Komentowanie wyłączone.