Informacja dla mieszkańców

Drodzy mieszkańcy,

przeprowadzone kontrole w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wskazują na liczne nieprawidłowości.

Główny mankament to wrzucanie odpadów do pojemników/worków niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długołęka (np. wrzucanie do pojemnika na odpady zmieszane butelek PET, papieru, gruzu lub wrzucanie do worka na papier plastiku czy pampersów). Kolejnym mankamentem jest brak zgniatania odpadów, szczególnie plastikowych opakowań. W przypadku stwierdzenia wyżej wymienionych nieprawidłowości WPO ALBA S.A. w pierwszej kolejności ostrzeże właściciela pozostawiając naklejkę natomiast w przypadku braku reakcji podczas kolejnego odbioru odpady nie zostaną odebrane.

Dodano: 27 czerwca, 2016

Komentarze

Komentowanie wyłączone.