Informacja dot. koordynacji działań dot. punktu szczepień przeciwko COVID-19

Informacja dla osób, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień przeciwko COVID-19.

Dowóz na szczepienia dedykowany jest:

  1. osobom posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
  2. osobom powyżej 70. roku życia mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15 zarejestrowani na szczepienie mieszkańcy, spełniający powyższe warunki, będą mogli zgłaszać potrzebę skorzystania z dowozu do punktu szczepień. Nr tel. 71 3230207, adres e-mail koordynator@gmina.dlugoleka.pl.

W pierwszej kolejności prosimy o umówienie wizyty na szczepienie w punkcie szczepień!

Rejestracji na szczepienie przeciw Covid-19 należy dokonać poprzez:

  • Internet, za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta https://pacjent.gov.pl/
  • Kontakt z przychodnią (wykaz i kontakt do placówek przeprowadzających szczepienia poniżej),
  • Infolinię – numer 989.

Wykaz placówek wykonujących szczepienia:

1. NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Agata Sławin

ul. Wilczycka 14, Kiełczów, tel. 71 398 80 15

2. Novum Clinic Wielospecjalistyczne Centrum Medyczne Kiełczów ul. Wrocławska 42, Kiełczów, tel. 71 721 81 24
3. SALUS Tomasz Grześkowiak
ul. Wrocławska 8, Siedlec, tel. 71 398 76 28
4. SALUS Tomasz Grześkowiak
ul. Milicka 16, Łozina, tel. 71 315 48 54

5. CITODENT RODZINNY Spółka jawna Furtak – Pobrotyn i s-ka

ul. Wrocławska 24, Długołęka, tel. 71 315 21 15

*INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Długołęka z siedzibą w Długołęce, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków, tel. 71 3230203, e-mail: gmina@gmina.dlugoleka.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

  1. Wyznaczono inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Długołęka, którym jest spółka Leśny i Wspólnicy sp. z o.o. Z inspektorem można się skontaktować poprzez e-mail: iod@gmina.dlugoleka.pl

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są lub będą:

  • w celu zgłoszenia potrzeby transportu do punktu szczepień na podstawie udzielonej zgody I decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2021 nr BZ RM.6310.20.2021.MB(99).

    KLAUZULA RODO

Klauzula RODO szczepienia-1-1

Dodano: 15 stycznia, 2021

Komentarze

Komentowanie wyłączone.