Informacja dla podmiotów zgłaszających zadania do PGN ZIT WrOF

Informacja dla podmiotów zgłaszających zadania do PGN ZIT WrOF

W związku z planowanym ubieganiem się przez Wnioskodawców o dofinansowanie unijne działań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej m.in. ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), informujemy, iż jednym z warunków konkursowych jest potwierdzenie, że aplikowany projekt wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy.

Dlatego też prosi się potencjalnych Wnioskodawców z terenu Gminy Długołęka o wypełnienie załączonego formularza i dostarczenie go do Urzędu Gminy Długołęka lub wysłania go na adres:

Urząd Gminy Długołęka,
ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków,
z dopiskiem Wydział Ochrony Środowiska – PGN.

Aktualnie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Prowadzi nabór do RPO WD dla działań z zakresu (3.3) efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym oraz (3.1) Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych.

Harmonogramy naborów dla poszczególnych działań znajdą państwo pod linkami:

  1. Regionalny Program operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
  2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W załączeniu formularze dotyczące sektorów Budownictwo oraz Energetyka.

Formularz zgłoszeniowy – PGN dla ZIT WrOF – sektor budownictwo

Formularz zgłoszeniowy – PGN dla ZIT WrOF – sektor energetyka

Formularz zgłoszeniowy – PGN dla ZIT WrOF – sektor transport

Dodano: 8 czerwca, 2016

Komentarze

Komentowanie wyłączone.